Charon mal obrovský úspech!

V dňoch 8.-11.7. 2021 sme sa zúčastnili spolu so sestrou Casbah won Habule, Medzinárodnej výstavy psov v Nitre. Obaja súrodenci získali tie najlepšie ocenenia vo výstavných kruhoch a podarilo sa im s Handlerkou Michaelou Kamenárovou stáť na stupienku víťazov.

BEST IN GROUP 3.place, SHORTLIST FOR BIG,
3xBEST OF BREED, 1xBEST OF OPOSITE SEX,
4xCACIB, 4xCAC