IDS Brno 2021, CZ

Dňa 29.9.2021 sme sa zúčastnili na Medzinárodnej výstave psov v susednom Česku, v Brne. Charon spolu so sestrou Casbah získali najlepšie tituly a ocenenia. EXC1, CAC, CACIB pre oboch, najlepším opačného pohlavia s titulom BOS sa stal Charon, sestra zíkala titul najlepší z plemena – BOB.